top of page

Zdolności parapsychiczne: magiczne moce dla wybrańców czy norma?

Co to są zdolności parapsychiczne? Czy każdy z nas może je rozwinąć? Czy osoba o zdolnościach parapsychicznych jest wybrańcem Boga?

Zdolności parapsychiczne (znane również jak psi lub postrzeganie pozazmysłowe) to umiejętności związane ze zdobywaniem informacji inaczej niż za pomocą klasycznych pięciu zmysłów (wzrok, słuch, węch, smak, dotyk). W przypadku takich zdolności bardzo duże znaczenie ma instynkt, przeczucie intuicja i wyobraźnia. Postrzeganie pozazmysłowe nazywane jest potocznie “szóstym zmysłem”, jednak ja nie będę używać takiej nazwy, ponieważ wyróżniamy wiele rodzajów takich zdolności i określanie ich jako “szósty zmysł” sugeruje, że wszystkie te zdolności są objawem tego samego, jednego zmysłu. Sprawa nie jest aż tak prosta.

Czy zdolności parapsychiczne są dostępne tylko dla boskich wybrańców?


Absolutnie nie! Jeżeli nie posiadasz JESZCZE zdolności parapsychicznych, to albo nie rozwinąłeś się jeszcze duchowo na tyle, by je aktywować lub zostały one uśpione na skutek sytuacji karmicznej (np. W poprzednim życiu nadużywałeś ich w egoistyczny, nisko-wibracyjny sposób i spadłeś wibracyjnie do poziomu, na którym nie masz już do nich tak wyraźnego dostępu). Zdolności parapsychiczne są skutkiem ubocznym rozwoju duchowego i każdy może je rozwinąć w odpowiednim dla siebie czasie (nie każdy zrobi to w tym samym życiu).


Jak rozwinąć zdolności parapsychiczne?


Wraz z rozwojem duchowym wzrasta nasz kontakt z wyobraźnią oraz wzmacnia się nasza intuicja. Warto przypomnieć sobie czym tak na prawdę są te dwa narzędzia. Wyobraźnia to narzędzie, które pozwala na kontakt Umysłu Ludzkiego z Umysłem Wyższym (Boskim), w którym znajdują się wszystkie informacje. Wyobraźnia pobiera “szkice rzeczywistości” z płaszczyzny astralnej, a te ostatnie pomagają przyciągnąć w wymiarze fizycznym adekwatne do wyobrażeń sytuacje. Jeżeli chodzi o intuicję, to jest to zmysł odczuwania informacji płynących z różnych poziomów istnienia (z różnych wymiarów rzeczywistości; z pola kwantowego). Intuicja jest zmysłem, który pomaga nam podjąć decyzje zgodne z naszymi intencjami. Więcej o narzędziach, jakimi dysponuje istota ludzka TUTAJ. Rozwój zdolności parapsychicznych jest skutkiem rozwoju duchowego!

Kiedy wiemy już co to są zdolności parapsychiczne oraz, że każdy może je rozwinąć, przyjrzymy się teraz typom takich zdolności:


1. JASNE - WIDZENIE

Pewnie pomyślisz teraz, że powinienem napisać “jasnowidzenie” i możesz mieć rację! Ja jednak, dla uproszczenia systemu nazewnictwa zdolności parapsychicznych, używać będę przedrostka “jasne-”. Czym jest jasne-widzenie? Jasne-widzenie to zdolność widzenia obrazów przedmiotów, istot, zjawisk lub sytuacji przy użyciu trzeciego oka (oka umysłu). Każdy z nas ma szczątkowo rozwiniętą tą zdolność - nasza wyobraźnia odbiera czasem obrazy pochodzenia zewnętrznego, których sami nie stworzyliśmy. Jeżeli człowiek rozwinie umiejętność odbierania informacji z pola i wzmocni wyobraźnię (pozbędzie się fluoru, odwapni szyszynkę i zbalansuje trzecie oko), to jest on w stanie rozwinąć zdolności jasnego widzenia. Jeżeli jest on wzrokowcem i dużo uwagi poświęca zmysłowi widzenia, to szansa na rozwinięcie takich umiejętności jest jeszcze większa - kora wzrokowa takiego człowieka jest lepiej rozbudowana. Jasne widzenie to nic innego jak umiejętność odbierania informacji z pola kwantowego i obrabiania ich do formy obrazu widzianego w formie wizji lub spontanicznego wyobrażenia. Jakie rodzaje jasno-widzenia istnieją?

A. Prekognicja - widzenie wydarzeń z przyszłości. Jest to zdolność, którą mogą rozwinąć istoty o bardzo silnej wyobraźni lub wibracjach sięgających do wyższych warstw piątego wymiaru. Zdolność ta pozwala na “zagłębienie się” w warstwach czasu, w których znajdują się linie życia i dostrzeżenie obrazów pochodzących z tych linii.

Każda linia życia jest wypadkową różnych wibracji - zbiorem informacji i potencjałów o przebiegu zdarzeń i procesów. Jeżeli na planecie w 54% dominuje niska wibracja, to w warstwie czasu formuje się więcej linii życia budowanych na kanale strachu. Każda linia życia zbudowana jest z ogromnej liczby scenariuszów powiązanych z danym kanałem. Scenariusze to informacje dotyczące okoliczności oraz fabuły odgrywającej się w danym momencie życia. Człowiek jest istotą, która potrafi zmieniać scenariusze oraz kanały wibracyjne, przez co wpływa on na strukturę czasu i przeznaczenia (siła wolnej woli). 

Właśnie dlatego przewidywanie przyszłości (prekognicja) nie jest w stu procentach pewne. Obrazy, które widzi jasnowidz, są odzwierciedleniem obecnego stanu nadciągającej przyszłości. Jeżeli jasnowidz widzi że wydarzy się sytuacja A, to znaczy to tyle, ze obecna energia, wibracje i wszystkie czynniki prowadzą razem do sytuacji A. Czy znaczy to, że jest ona nieunikniona? Absolutnie nie - jeżeli człowiek zmieni scenariusze swojego życia i czynniki, których skutkiem jest owa przyszłość, to ona sama ulegnie również zmianie. Widzenie przyszłości należy traktować jako zapowiedź, zapewnienie lub ostrzeżenie, zachęcające do zmiany w tu i teraz. Traktuj przyszłość jako drogowskaz, by zmienić coś w swoim życiu, zamiast traktować ją jak ufiksowany cel, do którego wszystko dąży. Przestań być ofiarą “nieuniknionego przeznaczenia” (wierząc w nie ślepo), a zacznij być świadomym twórcą, który na nie wpływa.


B. Retrokognicja - zdolność widzenia przeszłości (zdarzeń, sytuacji, przedmiotów, istot, itd.). Podobnie jak w przypadku prekognicji, człowiek potrafi pobrać informacje z płaszczyzny czasu i zobaczyć je w formie wizji lub wyobrażeń. Przy użyciu tej umiejętności, możliwe jest również odbieranie informacji o historii danego miejsca, przedmiotu lub osoby.

Osoby, które często posiadają potencjał rozwinąć takie zdolności to: artyści, budowniczowie, fotografowie, dekoratorzy, projektanci i wszyscy Ci, którzy rozwijają znacząco wizualne zdolności.

2. JASNE - SŁYSZENIE

Jest to zdolność słyszenia dźwięków, których nie słyszymy na zewnątrz (uszami). Jasne słyszenie wykształca się częściej u słuchowców - osób, które mają bardzo mocno rozwiniętą korę słuchową. Tacy ludzie łatwiej uczą się ze słuchu. Jasne słyszenie może przyjmować dwie formy:


A. Pobieranie informacji z pola - podobnie jak w przypadku jasnego widzenia, polega to na pobieraniu informacji z pola kwantowego i konwertowaniu ich do informacji dźwiękowej. W taki sposób osoba uzyskuje wglądy w postaci słyszanych informacji. Jest to jedna z najczęściej rozwijanych zdolności.


B. Słyszenie wielowymiarowe - jest to rodzaj jasnego słyszenia, który polega na odbieraniu informacji pochodzących z innych wymiarów. W takim przypadku osoba słyszy informacje płynące od istot z wyższych wymiarów (o ile taka osoba wie, jak utrzymywać stabilnie wysoką wibrację) lub duchów. Przypomina to bardziej komunikację z innymi istotami niż tłumaczenie informacji pobieranych z “boskiej biblioteki”. Warto dodać, że ten typ jasnego słyszenia jest dużo trudniejszy do wykształcenia, wymaga dużo większego skupienia i więcej energii.


Osoby, które często posiadają potencjał rozwinąć takie zdolności to: muzycy, śpiewacy, pisarze, mówcy publiczni i wszyscy Ci, którzy rozwijają znacząco słuchowe zdolności.

3. JASNE - ODCZUWANIE

Jest to zdolność polegająca na wyrazistym odczuwaniu energii otoczenia. Tacy ludzie są wyjątkowo wrażliwi na energię i potrafią odczuwać ból fizyczny lub emocje innych osób, a nawet emocje istot astralnych. Szczątkowa wersja tej zdolności jest obecna w każdym z nas i znamy ją jako intuicyjne odczuwanie. Dlaczego odczuwamy niechęć do osoby, której nie znamy? Dlaczego z łatwością przyciągamy się do jednych ludzi, a inni nas odpychają? Odczuwamy te zjawiska właśnie poprzez intuicyjne odczuwanie. Jasne-odczuwanie przybiera kilka postaci:


A. Odczuwanie energii przestrzeni - jest to zdolność odczuwania energii przestrzeni i obecnych w niej wibracji. Rozwinięcie tej zdolności wymaga osiągnięcia odpowiedniego poziomu świadomości oraz wrażliwości.


B. Odczuwanie emocji drugiej istoty - jest to zdolność rozwijana najczęściej u osób o bardzo wysokim stopniu empatii. Tacy ludzie potrafią odczuwać energie innych ludzi, zwierząt lub istot astralnych. Bardzo ważne jest jednak, by nauczyć się używać tej zdolności w sposób, który pomaga innym, bez uszczerbku na sobie. Potrzebne będzie postawienie granic i świadomość tego, kiedy należy zachować dystans emocjonalny, a kiedy uruchomić w pełni empatię. Kiedy jesteśmy bardzo wrażliwi i jesteśmy w zgodzie nie tylko z własnymi uczuciami, ale także z uczuciami innych, czyni nas to naturalnymi uzdrowicielami i opiekunami.


C. Odczuwanie energii życiowej - zdolność polegająca na wyczuwaniu energii życiowej i umiejętnym jej kierowaniu. Jest ona rozwijana między innymi przez techniki Qi Gong, Tai Chi, Reiki i inne. Ta zdolność jest powszechnie używana przez Uzdrowicieli Kwantowego Dotyku oraz Uzdrowicieli Reiki.


D. Odczuwanie aury - jest to zdolność, która może być wizualna (widziana) lub uczuciowa (odczuwana). Taka osoba jest w stanie widzieć aurę drugiego człowieka oraz wszelkie, obecne w niej dysharmonie. Tacy ludzie widzą przepływ energii życiowej.


Osoby, które często posiadają potencjał rozwinąć takie zdolności to: lekarze, terapeuci, mentorzy, doradcy i wszyscy Ci, którzy rozwijają znacząco czuciowe zdolności, w tym intuicję i empatię.

4. JASNE-WYCZUWANIE (ZAPACHÓW)


Jest to zdolność polegająca na wyraźnym wyczuwaniu zapachów, które nie są obecne w otoczeniu (nie mają żadnego fizycznego źródła). Kiedy nasz zmysł węchu jest silny i wyraźny, może się okazać, że pewne zapachy łączą nas ze wspomnieniami z przeszłości lub aktywują wglądy, które są z nimi powiązane. Zastosowanie tej zdolności może być następujące:


A. Odczuwanie zapachów, jako forma komunikacji ze zmarłym bliskim: przykładem może być odczuwanie zapachu perfum zmarłej osoby, lub papierosów, które paliła.


B. Wyczuwanie istot z innych wymiarów. Niskowibracyjne istoty wyczuwane są po nieprzyjemnym zapachu (np. spalenizny lub siarki), a wysokowibracyjne po pięknym zapachu (np. kwiatowym).


Osoby, które często posiadają potencjał rozwinąć takie zdolności to: pracownicy kwiaciarni, degustatorzy win, twórcy perfum i wszyscy Ci, którzy rozwijają znacząco węchowe zdolności.

 

5. JASNE - SMAKOWANIE


Jest to zdolność odczuwania smaków, pomimo braku źródła fizycznego. To doświadczenie często pojawia się znikąd, gdy zmarła, ukochana osoba próbuje przekazać wspomnienie lub skojarzenie, które mamy z konkretnym jedzeniem lub napojem, które nam o nim przypominają. Głównym zastosowaniem tej zdolności jest kontakt ze zmarłymi.

Osoby, które często posiadają potencjał rozwinąć takie zdolności to: kucharze, piekarze, krytycy kulinarni i wszyscy Ci, którzy rozwijają znacząco smakowe zdolności.

Istnieje jeszcze jeden, klasyczny typ zdolności parapsychicznych i jest nim...


6. JASNE - WIEDZENIE


Jest to typ zdolności polegający na klarownym odczuwaniu i posiadaniu wiedzy o ludziach lub wydarzeniach, o których normalnie nie mamy podstaw wiedzieć. Ten typ zdolności przypomina bardziej bezpośrednie pobieranie danych z Biblioteki Akashy. Przykładem może być ostrzeganie innych przed czymś, co się wydarzy pomimo, że nie jest wiadome jakim cudem wiemy coś takiego. Tak jak w przypadku wszystkich powyższych zdolności, ważne jest utrzymywanie wysokiej wibracji, by wiedzieć, że pochodzą one ze źródeł wysoko-wibracyjnych. Jasne wiedzenie wymaga bardzo silnej wiary, ponieważ bardzo często nie da się go praktycznie (lub logicznie) wyjaśnić.

Osoby, które często posiadają potencjał rozwinąć takie zdolności to: filozofowie, profesorzy, lekarze, naukowcy, przywódcy religijni i duchowi, liderzy sprzedaży, biznesu i Ci, którzy rozwijają znacząco pamięć, analizę i intuicję.

 

Istnieją jeszcze inne zdolności związane z postrzeganiem pozazmysłowym, takie jak telepatia, bilokacja, opuszczanie ciała fizycznego i wiele innych, ale o nich powiem przy innej okazji!

bottom of page