top of page

Polityka prywatności

Twoja prywatność jest dla nas ważna. Zasadą Universal Matty jest poszanowanie Twojej prywatności i przestrzeganie wszelkich obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących wszelkich danych osobowych, które możemy gromadzić o Tobie, w tym na naszej stronie internetowej,  https://www.universalmatty.com / , oraz inne witryny, które posiadamy i obsługujemy.

Niniejsza polityka obowiązuje od 3 maja 2022 r., a ostatnia aktualizacja miała miejsce 11 sierpnia 2022 r.

Informacje, które zbieramy

Gromadzone przez nas informacje obejmują zarówno informacje, które świadomie i aktywnie nam przekazujesz, korzystając z naszych usług i promocji lub uczestnicząc w nich, jak i wszelkie informacje automatycznie wysyłane przez Twoje urządzenia w trakcie uzyskiwania dostępu do naszych produktów i usług.

Dane dziennika

Gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, nasze serwery mogą automatycznie rejestrować standardowe dane podane przez Twoją przeglądarkę internetową. Może zawierać adres IP urządzenia, typ i wersję przeglądarki, odwiedzane strony, czas i datę wizyty, czas spędzony na każdej stronie, inne szczegóły dotyczące wizyty oraz szczegóły techniczne, które występują w w związku z wszelkimi błędami, jakie możesz napotkać.

Należy pamiętać, że chociaż te informacje mogą same w sobie nie identyfikować osoby, możliwe jest połączenie ich z innymi danymi w celu osobistej identyfikacji poszczególnych osób.

Informacje osobiste

Możemy poprosić o dane osobowe, które mogą zawierać jedno lub więcej z poniższych:

 1. Nazwa

 2. E-mail

 3. Data urodzenia

 4. Adres zamieszkania

 

Uzasadnione powody przetwarzania Twoich danych osobowych

Gromadzimy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy mamy ku temu uzasadniony powód. W takim przypadku zbieramy tylko dane osobowe, które są w uzasadniony sposób niezbędne do świadczenia Ci naszych usług.

Gromadzenie i wykorzystywanie informacji

Możemy zbierać od Ciebie dane osobowe, gdy wykonasz jedną z poniższych czynności na naszej stronie internetowej:

 1. Zarejestruj się, aby otrzymywać od nas aktualizacje za pośrednictwem poczty elektronicznej lub kanałów mediów społecznościowych

 2. Użyj urządzenia mobilnego lub przeglądarki internetowej, aby uzyskać dostęp do naszych treści

 3. Skontaktuj się z nami za pośrednictwem poczty e-mail, mediów społecznościowych lub podobnych technologii

 4. Kiedy wspominasz o nas w mediach społecznościowych

Możemy gromadzić, przechowywać, wykorzystywać i ujawniać informacje w następujących celach, a dane osobowe nie będą dalej przetwarzane w sposób niezgodny z tymi celami:

Możemy gromadzić, przechowywać, wykorzystywać i ujawniać informacje w następujących celach, a dane osobowe nie będą dalej przetwarzane w sposób niezgodny z tymi celami:

 1. aby umożliwić Ci dostosowanie lub personalizację korzystania z naszej strony internetowej

 2. kontaktować się i komunikować z Tobą

 3. do prowadzenia ewidencji wewnętrznej i do celów administracyjnych

Należy pamiętać, że możemy łączyć zebrane informacje o Tobie z ogólnymi informacjami lub danymi badawczymi, które otrzymujemy z innych zaufanych źródeł.

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych

Kiedy zbieramy i przetwarzamy dane osobowe i przechowujemy te informacje, będziemy je chronić w akceptowalny handlowo sposób, aby zapobiec utracie i kradzieży, a także nieautoryzowanemu dostępowi, ujawnieniu, kopiowaniu, wykorzystaniu lub modyfikacji.

Chociaż dołożymy wszelkich starań, aby chronić dane osobowe, które nam przekazujesz, radzimy, że żadna metoda elektronicznej transmisji lub przechowywania nie jest w 100% bezpieczna i nikt nie może zagwarantować absolutnego bezpieczeństwa danych. Będziemy przestrzegać obowiązujących nas przepisów prawa w odniesieniu do wszelkich naruszeń danych.

Jesteś odpowiedzialny za wybór dowolnego hasła i jego ogólnej siły bezpieczeństwa, zapewniając bezpieczeństwo własnych informacji w ramach naszych usług.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe

Przechowujemy Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne. Okres ten może zależeć od tego, do czego wykorzystujemy Twoje dane, zgodnie z niniejszą polityką prywatności. Jeśli Twoje dane osobowe nie są już potrzebne, usuniemy je lub uczynimy je anonimowymi, usuwając wszystkie dane, które Cię identyfikują.

Jednak w razie potrzeby możemy zachować Twoje dane osobowe w celu spełnienia obowiązku prawnego, księgowego lub sprawozdawczego lub do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych.

Prywatność dzieci

Nie kierujemy żadnych naszych produktów ani usług bezpośrednio do dzieci poniżej 13 roku życia i nie gromadzimy świadomie danych osobowych dzieci poniżej 13 roku życia.

Ujawnianie danych osobowych stronom trzecim

Możemy ujawnić dane osobowe:

 1. podmiotem dominującym, zależnym lub stowarzyszonym naszej firmy

 2. zewnętrzni dostawcy usług w celu umożliwienia im świadczenia swoich usług, na przykład dostawcy usług IT, dostawcy usług przechowywania danych, hostingu i serwerów, reklamodawcy lub platformy analityczne

 3. naszym pracownikom, kontrahentom i/lub podmiotom powiązanym

 4. nasi obecni lub potencjalni agenci lub partnerzy biznesowi,

 5. sponsorzy lub promotorzy wszelkich konkursów, loterii lub promocji, które prowadzimy

 6. sądy, trybunały, organy regulacyjne i funkcjonariusze organów ścigania, zgodnie z wymogami prawa, w związku z jakimkolwiek aktualnym lub przyszłym postępowaniem prawnym lub w celu ustalenia, wykonania lub obrony naszych praw

 7. strony trzecie, w tym agenci lub podwykonawcy, którzy pomagają nam w dostarczaniu informacji, produktów, usług lub marketingu bezpośredniego do stron trzecich w celu gromadzenia i przetwarzania danych

Międzynarodowe transfery danych osobowych

Gromadzone przez nas dane osobowe są przechowywane i/lub przetwarzane tam, gdzie my lub nasi partnerzy, podmioty stowarzyszone i dostawcy zewnętrzni utrzymujemy obiekty. Należy pamiętać, że lokalizacje, w których przechowujemy, przetwarzamy lub przekazujemy Twoje dane osobowe, mogą nie podlegać tym samym przepisom o ochronie danych, co kraj, w którym początkowo podałeś informacje. Jeśli przekazujemy Twoje dane osobowe stronom trzecim w innych krajach: (i) wykonamy te transfery zgodnie z wymogami obowiązującego prawa; oraz (ii) będziemy chronić przekazane dane osobowe zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

Twoje prawa i kontrola danych osobowych

Zawsze zachowujesz prawo do nieujawniania nam danych osobowych, mając świadomość, że może to wpłynąć na Twoje wrażenia z korzystania z naszej strony internetowej. Nie będziemy dyskryminować Cię za korzystanie z jakichkolwiek Twoich praw dotyczących Twoich danych osobowych. Jeśli przekazujesz nam dane osobowe, rozumiesz, że będziemy je gromadzić, przechowywać, wykorzystywać i ujawniać zgodnie z niniejszą polityką prywatności. Zachowujesz prawo do zażądania szczegółów dotyczących wszelkich danych osobowych, które posiadamy na Twój temat.

Jeśli otrzymamy Twoje dane osobowe od strony trzeciej, będziemy je chronić zgodnie z niniejszą polityką prywatności. Jeśli jesteś osobą trzecią udostępniającą dane osobowe innej osoby, oświadczasz i gwarantujesz, że masz zgodę takiej osoby na przekazanie nam danych osobowych.

Jeśli wcześniej wyraziłeś zgodę na wykorzystywanie przez nas Twoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, możesz zmienić zdanie w dowolnym momencie. Zapewnimy Ci możliwość wypisania się z naszej bazy danych e-mail lub rezygnacji z komunikacji. Pamiętaj, że możemy poprosić Cię o podanie konkretnych informacji, które pomogą nam potwierdzić Twoją tożsamość.

Jeśli uważasz, że jakiekolwiek informacje, które posiadamy o Tobie, są niedokładne, nieaktualne, niekompletne, nieistotne lub wprowadzające w błąd, skontaktuj się z nami, korzystając z danych podanych w niniejszej polityce prywatności. Podejmiemy uzasadnione kroki w celu poprawienia wszelkich informacji uznanych za niedokładne, niekompletne, wprowadzające w błąd lub nieaktualne.

Jeśli uważasz, że naruszyliśmy odpowiednie przepisy dotyczące ochrony danych i chcesz złożyć skargę, skontaktuj się z nami, korzystając z poniższych danych i przekaż nam pełne informacje o domniemanym naruszeniu. Niezwłocznie zbadamy Twoją skargę i odpowiemy na piśmie, przedstawiając wynik naszego dochodzenia oraz kroki, które podejmiemy w celu rozpatrzenia Twojej skargi. Masz również prawo skontaktować się z organem regulacyjnym lub organem ochrony danych w związku ze swoją skargą.

Korzystanie z plików cookie

Używamy „cookies” do zbierania informacji o Tobie i Twojej aktywności w naszej witrynie. Plik cookie to mały fragment danych, który nasza witryna przechowuje na Twoim komputerze i uzyskuje do nich dostęp za każdym razem, gdy odwiedzasz, dzięki czemu możemy zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z naszej witryny. Pomaga nam to dostarczać Ci treści na podstawie określonych przez Ciebie preferencji.

Granice naszej polityki

Nasza strona internetowa może zawierać linki do zewnętrznych stron, które nie są przez nas obsługiwane. Należy pamiętać, że nie mamy kontroli nad treścią i zasadami tych witryn i nie możemy ponosić odpowiedzialności za ich odpowiednie praktyki dotyczące prywatności.

Zmiany w niniejszej Polityce

Według naszego uznania możemy zmienić naszą politykę prywatności w celu odzwierciedlenia aktualizacji naszych procesów biznesowych, aktualnych akceptowalnych praktyk lub zmian legislacyjnych lub regulacyjnych. Jeśli zdecydujemy się zmienić niniejszą politykę prywatności, opublikujemy zmiany tutaj pod tym samym linkiem, za pomocą którego uzyskujesz dostęp do niniejszej polityki prywatności.

Jeśli jest to wymagane przez prawo, uzyskamy Twoją zgodę lub damy Ci możliwość wyrażenia zgody lub rezygnacji, w stosownych przypadkach, z wszelkich nowych zastosowań Twoich danych osobowych.

Skontaktuj się z nami

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Twojej prywatności, możesz skontaktować się z nami za pomocą strony kontaktowej.

bottom of page