top of page

Warunku użytkowania

Ostatnia aktualizacja:  10.08.2023

Zastrzeżenie dotyczące zdrowia

Informacje, w tym między innymi tekst, grafika, obrazy, filmy i inne materiały zawarte na tej stronie służą wyłącznie celom informacyjnym. Żaden materiał na tej stronie nie ma na celu zastąpienia profesjonalnej porady medycznej, diagnozy lub leczenia. Zawsze zasięgaj porady swojego lekarza lub innego wykwalifikowanego pracownika służby zdrowia w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia lub leczenia oraz przed podjęciem nowego schematu opieki zdrowotnej i nigdy nie lekceważ profesjonalnej porady medycznej ani nie opóźniaj jej z powodu czegoś, co masz przeczytaj na tej stronie.

W żadnym wypadku nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wobec Ciebie za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku korzystania ze strony [lub aplikacji mobilnej] lub polegania na jakichkolwiek informacjach podanych na stronie [i naszej aplikacji mobilnej]. Korzystanie z witryny [i aplikacji mobilnej] oraz poleganie na wszelkich informacjach na stronie odbywa się wyłącznie na własne ryzyko.

Witryna nie może i nie zawiera porad zdrowotnych. Informacje zdrowotne są podawane wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych i edukacyjnych i nie zastępują profesjonalnej porady zdrowotnej. W związku z tym przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie takich informacji zachęcamy do konsultacji z odpowiednimi pracownikami medycznymi i medycznymi. Nie udzielamy żadnych porad zdrowotnych. Korzystanie z jakichkolwiek informacji zawartych w tej witrynie [lub aplikacji mobilnej] odbywa się wyłącznie na własne ryzyko.

Wszystkie informacje na tej stronie - https://pl.universalmatty.com/ - są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w celach informacyjnych. Universal Matty nie udziela żadnych gwarancji co do kompletności, rzetelności i dokładności tych informacji. Wszelkie działania, które podejmujesz w związku z informacjami znalezionymi w tej witrynie (Universal Matty), są wyłącznie na własne ryzyko. Universal Matty nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty i/lub szkody w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej.

Z naszej witryny można odwiedzać inne witryny, korzystając z hiperłączy do takich zewnętrznych witryn. Chociaż staramy się udostępniać tylko wysokiej jakości linki do przydatnych i etycznych witryn internetowych, nie mamy kontroli nad zawartością i charakterem tych witryn. Te linki do innych stron internetowych nie oznaczają rekomendacji dla wszystkich treści znajdujących się na tych stronach. Właściciele witryn i ich zawartość mogą ulec zmianie bez powiadomienia i mogą nastąpić, zanim będziemy mieć możliwość usunięcia linku, który mógł być „zły”.

Należy również pamiętać, że po opuszczeniu naszej witryny inne witryny mogą mieć inną politykę prywatności i warunki, na które nie mamy wpływu. Przed podjęciem jakiejkolwiek działalności lub przesłaniem jakichkolwiek informacji należy zapoznać się z Polityką prywatności tych witryn, a także z ich „Warunkami korzystania z usługi”.

Zgoda

Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na nasze wyłączenie odpowiedzialności i zgadzasz się na jego warunki.

Aktualizacja

Jeśli zaktualizujemy, zmienimy lub wprowadzimy jakiekolwiek zmiany w tym dokumencie, zmiany te zostaną tutaj wyraźnie umieszczone.

bottom of page